? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

SELAMAT DATANG KE BLOG BADAN DISIPLIN SM. ST. JOHN TUARAN

PERUBAHAN YANG NYATA BERBEZA

Pastikan rambut anda sentiasa dalam keadaan yang mematuhi peraturan sekolah.

PAPAN KENYATAAN BADAN DISIPLIN

Friday, January 29, 2010

Definisi Disiplin

P.F Olivia (1956) berpendapat, disiplin ialah kawalan diri, kawalan dari luar, patuh kepada autoriti, dan cara menetapkan peraturan atau hukuman. ( Abdullah Sani, 2005 : 45) Mok Soon Sang (1995) pula menyatakan pada peringkat sekolah, disiplin adalah peraturan-pertauran yang dikenakan ke atas pelajar-pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku mereka melalui hukuman atau ganjaran. (Mohd Ismail, 2006 : 71)

0 comments: